Καθηγήτρια Φιλόλογος – Μαθησιακές δυσκολίες

Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα

Καθηγήτρια Φιλόλογος

[ Μαθησιακές δυσκολίες ]

Οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με δυσκολίες όπως την ικανότητα ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες. Καμιά φορά οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις όπως αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση και σοβαρή συναισθηματική διαταραχή. Ακόμα αλληλεπιδρούν με εξωτερικές επιδράσεις, όπως πολιτισμικές διαφορές και ανεπαρκή ή ακατάλληλη διδασκαλία. Παρόλα αυτά αυτές οι αιτίες από μόνες τους δεν οδηγούν το μαθητή σε μαθησιακές δυσκολίες.

Οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται σε :

  • Δυσκολίες λόγου και ομιλίας (πχ δυσλεξία)

  • Δυσκολίες γραπτού λόγου (πχ ο μαθητής αντιστρέφει λέξεις και διαβάζει τη λέξη μαύρο αντί μορφή, ξήνω αντί ψήνω κ.ο.κ )

  • Δυσκολίες μαθηματικού λόγου (ο μαθητής δυσκολεύεται σε θέματα π.χ αντίληψης και αριθμητικών δεδομένων)

  • Άλλες δυσκολίες οι οποίες δεν υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες και τέτοιες είναι οι οπτικό κινητικές διαταραχές (για παράδειγμα ο μαθητής δυσκολεύεται να διακρίνει την αριστερή από τη δεξιά πλευρά του σώματός ή δεν αντιλαμβάνεται την έννοια του πριν και του μετά)

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ

Ο μαθητής χρειάζεται καταρχήν ένα ήρεμο και ήσυχο περιβάλλον όπου δε θα αποσπάται η προσοχή του. Επιβάλλεται η συχνή επιβράβευση για τη δουλειά του και η
ενθάρρυνσή του ώστε να συνεχίσει την σκληρή προσπάθεια. Προκειμένου να βελτιωθεί ο μαθητής είναι σημαντικό να αξιολογείται η εργασία με βάση την προσπάθεια
που έχει καταβάλλει και όχι με βάση το πόσα ορθογραφικά λάθη έχει κάνει. Επίσης δίνεται κατ’ οίκον εργασία – προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του εκάστοτε μαθητή. Σε συνεργασία πάντα με τον γονέα ενημερώνω σχετικά με το τι μπορούν οι ίδιοι να πράξουν ώστε να βοηθήσουν το παιδί τους να αναπτύξει τις ικανότητές του. Για παράδειγμα παιχνίδια λεκτικού εμπλουτισμού μπορούν να βοηθήσουν το μαθητή να αναπτύξει το λόγο. Αυτές και πολλές ακόμα συμβουλές δίνονται στους γονείς καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής πορείας ώστε να υπάρξει βελτίωση και επιτυχία τόσο σε σχολικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.